Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Trụ sở và các đơn vị trực thuộc

Trụ sở chính - 179A Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp

Trụ sở chính - 179A Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp

Xí nghiệp Xây dựng đô thị - 22A Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp

Xí nghiệp Xây dựng đô thị - 22A Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp

Xưởng cơ khí và sửa chữa xe cơ giới - 182 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp

Xưởng cơ khí và sửa chữa xe cơ giới - 182 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp

Công viên Làng Hoa Gò Vấp - 01 đường Cây Trâm, phường 8, quận Gò Vấp

Công viên Làng Hoa Gò Vấp - 01 đường Cây Trâm, phường 8, quận Gò Vấp

Khu văn phòng làm việc các đơn vị trực thuộc và bãi xe công ty - 179A Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp

Khu văn phòng làm việc các đơn vị trực thuộc và bãi xe công ty - 179A Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp

Nhà tang lễ quận Gò Vấp - 2A đường số 11, phường 11, quận Gò Vấp

Nhà tang lễ quận Gò Vấp - 2A đường số 11, phường 11, quận Gò Vấp
Trưởng ban: 090.399.1095 (ông Thiệu) - Phó ban : 098.399.2744 (ông Lại) - Trực 24/24 : (08) 5446 0180

Thông tin khác