Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp
Từ ngày 01/6/2018, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp không còn chức năng và thẩm quyền để ký hợp đồng thu gom và vận chuyển chất thải rắn y tế với các cơ sở y tế như hiện nay.... Chi tiết
Sáng ngày 02 tháng 4 năm 2018, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc và Trưởng, Phó một số đơn vị trực thuộc công ty... Chi tiết
Ngày 23 tháng 3 năm 2018, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Gò Vấp đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2018 nhằm báo cáo trước Người lao động về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời lắng nghe các tâm tư nguyện vọng, đ... Chi tiết
Thông tin công khai Báo cáo Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2017... Chi tiết
Thông tin công khai Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán) Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp... Chi tiết
Nhằm tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công ty năm 2018 đến toàn thể cán bộ, người lao động trong công ty, sáng ngày 31 tháng 01 năm 2018, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động... Chi tiết