Trang chủ
Giới thiệu
Sản xuất kinh doanh
Tin tức
Liên hệ
Tìm kiếm
Logo công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN 06 tháng năm 2023 [03-08-2023]

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN 06 tháng năm 2023... Chi tiết

Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2023 [28-07-2023]

Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2023... Chi tiết

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2022 [27-06-2023]

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN năm 2022... Chi tiết

Báo cáo kết quả nhiệm vụ công ích và trách nhiệm XH năm 2022 [27-06-2023]

Báo cáo kết quả nhiệm vụ công ích và trách nhiệm XH năm 2022... Chi tiết

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD 2022 [27-06-2023]

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD 2022... Chi tiết

Thông báo đấu giá tài sản [10-05-2023]

Thông báo đấu giá tài sản... Chi tiết

Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản [28-04-2023]

Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản... Chi tiết
Lên đầu trang